Tesserarivs (PL)

Link do oryginału - Tesserarivs (EN)

Opis sylwetki

Tesserarivs jest jednym z najważniejszych stanowisk funkcyjnych w Centurii. Odpowiedzialny nie tylko za bezpieczeństwo obozu wojskowego, ale również mienia osobistego, majątku, jak i przebywających tam osób za dnia i nocą.

Zadania i obowiązki

Wbrew pozorom funkcja ta nie ogranicza się do wydzielenia jedynie wart nocnych. Poniżej znajduje się pełen zakres zadań jakich musi podjąć się ten żołnierz funkcyjny :

Excvbia Nocta - Warta Nocna

Tesserarivs wyznacza dwa namioty contuberniane (w szczególnych przypadkach mniej lub więcej), które będą pełnić warty nocne. Biorąc pod uwagę ich przebieg zaleca się, by owe namioty były przynajmniej 4-osobowe. Informacje tę przekazuje odpowiednim decanusom w środku dnia podając przy tym hasło na dany dzień - tessera. Pomocnym w opracowaniu hasła może być żołnierz pełniący w obozie funkcję nauczyciela łaciny - magister latinae .

Strój wartownika

Na wieczornej zbiórce Tesserarivs informuje żołnierzy o obowiązującym minimalnym wyposażeniu, jakie trzeba mieć podczas pełnionej warty. Zwyczajowo jest to pełne oporządzenie (włącznie z hełmem i pancerzem ), przy czym warty nocne są zwolnione z  noszenia pilvm oraz scvtvm , jakkolwiek te muszą znajdować się w "zasięgu ręki" wartownika w razie niespodziewanego ataku na obóz (patrz poniżej).

Obowiązki wartownika

Tesserarivs przypomina wartownikom każdorazowo o obowiązujących ich zadaniach i osobiście dopilnowuje ich przebiegu.

Wartownik :

 1. Częściej przechadza się po obozie niż siedzi w jednym miejscu patrolując okolicę.
 2. Na polecenie dowództwa patroluje wyznaczoną okolicę w pobliżu castrvm.
 3. Dba o bezpieczeństwo znajdujących się w obozie ludzi i ich wyposażenia.
 4. Pilnuje wejścia do obozu, i nie wpuszcza postronne osoby nie znające hasła. W przypadku pojawienia się gości specjalnych zwraca się z prośbą do Tesserarivsa lub innych oficerów wyższych rangą o podjęcie decyzji w tej sprawie.
 5. W razie wykrycia nagłego lub zbliżającego się do obozu zagrożenia z zewnątrz natychmiast powiadamia o tym Tesserarivsa lub innego z oficerów wyższych rangą.
 6. Pilnuje oświetlenia w obozie - ogniska, lampy oliwne i łojowe.

Dodatkowe obowiązki :

 1. Wartownik pierwszej zmiany, musi zadbać o przygotowanie oświetlenia w obozie odpowiednio wcześniej (ok 2h przed rozpoczynającą się wartą nocną) oraz utrzymanie oświetlenia w obozie na pełnych obrotach.
 2. Wartownik drugiej i trzeciej zmiany, utrzymuje wielkość oświetlenia obozu wg własnego uznania, tak żeby najważniejsze punkty obozu były widoczne.
 3. Wartownik ostatniej zmiany, musi zadbać o posprzątanie obozu, w szczególności wokół kuchni. A także narąbać drewna i rozpalić ogień w kuchni. W momencie skończenia służby budzi Centuriona lub innego oficera wg wcześniejszych wytycznych od Tesserarivsa.

Uwaga !!! Wartownik ma kategoryczny zakaz spożywania napojów alkoholowych zarówno podczas pełnionej służby oraz przed służbą w wyznaczonym dniu


Podział wart :

 1. W ramach każdego wybranego contvbernivm do pełnienia służby nocnej najstarszy rangą żołnierz, czyli decanvs rozdziela poszczególne warty wg. własnego uznania, przydzielając do każdej warty jednego żołnierza ze swojego namiotu.
 2. Warty podzielone są na 4 zmiany. Zaczynając się od godziny ok. 23:00, kończąc się o godzinie ok. 7:00. Przy czym, czas podczas wart jest odmierzany "na oko" dopóki z Rzymu nie zostaną ściągnięte zegary wodne, które ułatwią nam ten proceder.
 3. W szczególności :
  o Excvbia Prima - od 23:00 do 1:00
  o Excvbia Secvnda - od 1:00 do 3:00
  o Excvbia Tertia - od 3:00 do 5:00
  o Excvbia Qvarta - od 5:00 do 7:00

Uwaga !!! 15 minut przed końcem zmiany wartowania należy wybudzić zmienników, aby mieli czas na ubranie pancerza i przygotowanie się do prac. Niedozwolone jest inne łączenie się w pary wartowników, niż wyznaczone przez Tesserarivsa.


Excvbia Qvotidiana - Warta dzienna

 1. Tesserarivs jest również odpowiedzialny za ochronę obozu od świtu do zmierzchu.
  • Obóz jest stale zamknięty poza wyznaczonymi krótkimi porami w ciągu dnia, w których to jest otwarty dla zwiedzających.
  • Dla utrzymania powyższego stanu rzeczy Tesserarivs wyznacza warty wg własnego uznania.
 2. Szczególnie ważne są warty w momencie, w którym oddział wychodzi z obozu na dłuższy okres czasu, przykładowo na : bitwę, przemarsz, pokazy musztry itp.
  • Tesserarivs dba by pozostawiony w obozie skład żołnierzy i/lub cywili był w stanie zapewnić należytą ochronę oraz omawia z nimi miejsca, w których mają przebywać podczas nieobecności głównego vexilatio.
 3. Istotne jest, aby Tesserarivs zrobił zawczasu dobre rozeznanie w obozie, tak aby nie musiał szukać odpowiednich osób na ostatnią chwilę, ani żeby nie wyznaczył osób, mających inne ważne obowiązki, mogące kolidować z powyższymi. Zaleca się pełną współpracę w tym zakresie z oficerami sztabowymi.

Obrona obozu przed zagrożeniem

Obóz legionu musi być chroniony przez wojsko 24 h na dobę. Również i z tego powodu rola Tesserarivsa jest nieoceniona. Rozpoznaje on możliwe zagrożenia (korzystając również z informacji uzyskanych przez specvlatores i skrupulatnie opracowuje w porozumieniu z Optio lub Centvrionem plan obrony obozu przed niespodziewanym atakiem, który w szczególności nocą jest wysoce prawdopodobny.

W tym celu :

 1. Omawia z wartownikami plan działania. Kogo mają wołać ? Kiedy stawiać cały obóz na nogi ? Których miejsc mają bronić i nie opuszczać za wszelką cenę ? itp
 2. Ogłasza na wieczornym apelu, wstępny plan obrony obozu, w którym pośród nocy każdy z żołnierzy będzie wiedział dokąd ma biec w pierwszej kolejności po wyjściu z namiotu i czekać na rozkazy.
 3. Podczas bezpośredniego zagrożenia jest pierwszym, który biegnie na wyznaczone miejsce po środku obozu. Zbiera żołnierzy i wysyła na różne odcinki obronne obozu, aż do momentu przekazania dowodzenia wyższym rangą oficerom, np. optio lub centvrio .

Uwaga !!! Istotnym jest, aby wszyscy rozumieli powagę sytuacji, i z pełnym zaangażowaniem stawiali się jak najszybciej na wyznaczonych odcinkach dzierżąc w rękach przynajmniej miecz (gladivs) i tarczę (scvtvm).

Uwaga !!! W przypadku nagłego ataku, gdy nie ma wyposażenia pod ręką, żołnierz zamiast tracić czas szukając broni to chwyta za każdą rzecz mogącą posłużyć do walki czy to: łopata, dolabra, kij, czy nawet hełm/garnek/patelnia do okładania agresora!

Wyznaczanie dyżurów w kuchni - cvlina

Tesserarivs mając pełną wiedzę o tym, którzy żołnierze mają warty dzienne lub nocne, wyznacza również pojedynczych żołnierzy do całodziennego dyżuru w kuchni (jeśli jest taka możliwość to najlepiej całe contvbernivm/-nia )

 1. W tym celu współpracuje bezpośrednio z Medicvsem , znającego stan chorych legionistów, którzy jako niezdolni do treningów / pokazów / przemarszów / bitew zostaną przydzieleni na stałe do kuchni, być może nawet na cały czas trwania obozu.
 2.  O swojej decyzji informuje Frvmentarivsa , odpowiadając na zgłoszone przez
  wspomnianego potrzeby ilościowe.
 3. W sytuacjach wyjątkowych, np: duża wieczorna uczta w obozie, może wyznaczyć dodatkowych żołnierzy tylko na tę okazję (lub wręcz całą nową zmianę na ten wieczór do służby podczas uczty).

Raportowanie

 1. Tesserarivs przynajmniej dwa razy dziennie spotyka się z oficerami sztabowymi (w pierwszej kolejności z centvrionem ), w celu przedstawienia sprawozdania z wyznaczonych mu obowiązków oraz skonsultowania następujących zagadnień :
  • jakie warty dzienne i nocne zostaną przydzielone ? Wg jakiego klucza zostaną danego dnia wyznaczone warty nocne (np karne lub w nagrodę).
  • spis wart powinien być dostępny na osobnej tabliczce woskowej (tabvla cerata) i pozostawiony w sztabie.
  • jaka została wyznaczona tessera ? Centvrio powinien otrzymać kopię tessery na skrawku papirusa.
  • jaki jest plan na nocną obronę obozu ?
  • jak wypełniali swoje dotychczasowe zadania przydzieleni żołnierze ?
  • kiedy zostanie przeprowadzona niezapowiedziana kontrola wartowników nocnych ? Przynajmniej raz na imprezę.
  • czy współpraca z Frvmentarivsem przebiega bez zakłóceń ?
 2. Tesserarivs bierze udział w naradach i odprawach sztabowych rano i/lub wieczorem, które zwyczajowo odbywają się w namiocie centvriona.

Uwaga !!! Tesserarivs nie może opuścić obozu nie upewniwszy się uprzednio, że wszystkie wyznaczone mu obowiązki zostały delegowane właściwym żołnierzom oraz że centvrio ma pełną wiedzę w tym zakresie.


Do dyskusji i opracowania

Opracować graficznie wytyczne dotyczące obrony obozu podczas nocnych ataków


Revision #10
Created 25 January 2024 10:01:39 by Cacaivs
Updated 29 January 2024 15:02:59 by Cacaivs